Chàng sinh viên công nghệ với khuôn mặt vĩnh viễn không có nụ cười
Chủ nhật 05/10/2014 21:38
Căn bệnh ung thư xương quai hàm khiến thịt quanh cằm phân hủy, răng lung lay và rụng dần… đã cướp đi vĩnh viễn nụ cười của chàng sinh viên đang theo học ngành ...
Chàng sinh viên công nghệ với khuôn mặt vĩnh viễn không có nụ cười
Chủ nhật 05/10/2014 21:38
Căn bệnh ung thư xương quai hàm khiến thịt quanh cằm phân hủy, răng lung lay và rụng dần… đã cướp đi vĩnh viễn nụ cười của chàng sinh viên đang theo học ngành ...
Chàng sinh viên công nghệ với khuôn mặt vĩnh viễn không có nụ cười
Chủ nhật 05/10/2014 21:38
Căn bệnh ung thư xương quai hàm khiến thịt quanh cằm phân hủy, răng lung lay và rụng dần… đã cướp đi vĩnh viễn nụ cười của chàng sinh viên đang theo học ngành ...
Chàng sinh viên công nghệ với khuôn mặt vĩnh viễn không có nụ cười
Chủ nhật 05/10/2014 21:38
Căn bệnh ung thư xương quai hàm khiến thịt quanh cằm phân hủy, răng lung lay và rụng dần… đã cướp đi vĩnh viễn nụ cười của chàng sinh viên đang theo học ngành ...
Chàng sinh viên công nghệ với khuôn mặt vĩnh viễn không có nụ cười
Chủ nhật 05/10/2014 21:38
Căn bệnh ung thư xương quai hàm khiến thịt quanh cằm phân hủy, răng lung lay và rụng dần… đã cướp đi vĩnh viễn nụ cười của chàng sinh viên đang theo học ngành ...
 < 1 2 3 4 5 6
Số 9 Hành Xanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04-3736-6491. Fax:04-3736-6490
Email: info@tinphim.net - website : www.tinphim.net
© Copyright tinphim.net, All rights reserved
® NEWS giữ bản quyền nội dung trên website này