Tại sao oxy cho sự sống chỉ tồn tại ở Trái đất?

Trong hệ mặt trời có các hành tinh và nếu tính từ mặt trời trở ra thì trái đất là hành tinh thứ ba nhưng lại tồn tại khí oxy cung cấp sự sống, còn hành tinh khác thì không. Vì sao? (Le Quoc Hoi)

Trong hệ mặt trời có các hành tinh và nếu tính từ mặt trời trở ra thì trái đất là hành tinh thứ ba nhưng lại tồn tại khí oxy cung cấp sự sống, còn hành tinh khác thì không. Vì sao? (Le Quoc Hoi)

Số 9 Hành Xanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04-3736-6491. Fax:04-3736-6490
Email: info@tinphim.net - website : www.tinphim.net
© Copyright tinphim.net, All rights reserved
® NEWS giữ bản quyền nội dung trên website này