Vệt khói của máy bay có gì đặc biệt?

Đây là loại máy bay gì? Tại sao nó thường nhả ra rất nhiều khói và thành phần của nó có gì đặc biệt không? (Viet dao)
maybay1-7082-1419406391.jpg
 

Độc giả có câu hỏi khác, mời đặt tại đây

Số 9 Hành Xanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04-3736-6491. Fax:04-3736-6490
Email: info@tinphim.net - website : www.tinphim.net
© Copyright tinphim.net, All rights reserved
® NEWS giữ bản quyền nội dung trên website này